• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Ուսումնական կենտրոններ

Կրթահամալիրը իր կանոնադրական խնդիրները իրականացնելու նպատակով ստեղծում է ուսումնական կենտրոններ: Ուսումնական կենտրոնը համապատասխան բնագավառը սպասարկող ամբիոնն է: Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարին կրթահամալիրի տօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը: Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի ներկայացմամբ կրթահամալիրի տնօրենը ուսումնական կենտրոնին ժամանակավոր օգտագործման համար տրամադրում է տարածք, գույք և աշխատողներ:  Ուսումնական կենտրոնը պատասխանատու է իրեն կցված տարածքի, գույքի պահպանման, բարելավման և ըստ նշանակության օգտագործման համար:
Ուսումնական կենտրոնը.

 • ապահովում է կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի և սովորողների ուսումնական պլաններով որոշված առարկաների և դասընթացների որոշակի խմբի սպասարկումը
 • կազմակերպում է կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային ուսումնական ծրագրերի մշակումը, դրանց մեդիագրադարանի ստեղծումը
 • իրականացնում է դպրոցականների և մեծահասակների լրացուցիչ կրթական ծրագրեր
 • ձևավորում է կրթահամալիրում դասավանդողների մասնագիտական խումբ (խմբեր)
 • մասնագիտական խորհրդատվություն է իրականացնում կրթահամալիրի դասավանդողներին
 • կազմակերպում է սեմինարներ դասավանդողների, սովորողների և այլոց համար
 • կազմակերպում է ակումբային գործունեություն
 • սովորողների համար կազմակերպում է ուսումնա-արտադրական գործունեություն
 • կազմակերպում է սովորողների մասնագիտական փորձառություն
 • կարզմակերպում և իրականացնում է ուսումնական նախագծեր, պլեներներ, համերգներ, ցուցահանդեսներ, ստուգատեսներ
 • մատուցում է կրթական այլ ծառայություններ:

Ուսումնական կենտրոնները

Ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնի նկարագրություն