• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

მასწავლებლების ნებაყოფლობითი ატესტაცია

შევისწავლე მასწავლებლების ნებაყოფლობითი ატესტაციის ტესტები სხვადასხვა საგანში და მივედი დასკვნამდე, რომ ისინი საერთოდ არ შეიძლება მიღებულ იქნას როგორც კითხვარები, რომლებიც ამოწმებს მასწავლებლის კვალიფიკაციას, რომელთა სწორი პასუხებიდან შეიძლება დავასკვნათ, აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებელი. მისი ტიტული თუ არა. დიახ, რასაც მასწავლებელი აკეთებს, არ არის თანამდებობა, ეს წოდებაა.  თუ შაჰინიანის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის ნიჭიერ მე-9 კლასელს შეუძლია სწორი პასუხი გასცეს მათემატიკის კითხვარში ყველა კითხვას, მაშინ ის ძალიან კარგი მასწავლებელია? წლების წინ, როცა იოჰანეს ალეკიანი ჩემი მოსწავლე იყო,  როცა ჩემზე სწრაფად პასუხობდა ინგლისუთ ებაზე, რომ გაეგო და მოესმინა სწორი პასუხები ინტერნეტიდან ამოღებულ ამოცანებზე..  აქედან უნდა დავასკვნათ, რომ ის ინგლისურის უკეთესი მასწავლებელი იყო, ვიდრე მაშინ? შეუძლია თუ არა ჩვენი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელს, ხოაკინ კაპაროსს, კამო ჰოვანნისიანივით სწრაფად ირბინოს ბურთით? მწვრთნელის როლი განსხვავებულია. მასწავლებლის როლიც არის განსხვავებული.

 

მეორე მხრივ, ეს კითხვარები გვაძლევს საშუალებას ვიფიქროთ, რომ ჩვენი ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასევე ხ.აბოვიანის პედაგოგიური უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დიპლომები ყალბია.კურსდამთავრებული სპეციალისტის ცოდნა საეჭვოა. თუ სამინისტროს ეჭვის საფუძვლიანი საფუძველი აქვს, უმჯობესია უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო რეფორმები დაიწყოს.  რატომ ურიგებთ ყველას სომხეთის სახელმწიფო გერბით და უნივერსიტეტის ბეჭდით დალუქულ ყალბ დიპლომებს და მერე ეჭვი ეპარებათ მათ ნამდვილობაში, კურსდამთავრებულის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციაში?

 

21-ე საუკუნის მასწავლებელი უკვე აღარ არის ცოდნის ერთადერთი საიმედო წყარო; არ არის აუცილებელი, მაგალითად, ისტორიის მასწავლებელმა იცოდეს პასუხი ყველა კითხვაზე, რომელიც იწყება ნაცვალსახელებით "რა", "ვინ", "რომელი", "როდის", "სად?"  მაგალითად, "რატომ დაიწყო პირველი არცახის ომი, როგორ შეიძლებოდა მისი აცილება?". იქნებ ეს ის კითხვებია, რომლებიც გვასწავლის ისტორიის გაკვეთილებს, რომლებიც არასდროს ვისწავლეთ?  ასწავლიან თუ არა ჩვენს უნივერსიტეტებში ისტორიის სწავლების მეთოდებს? ჩვენში კარგ ისტორიკოსად მივიჩნევა, რომელიც მკაფიო პასუხს იძლევა კითხვაზე, თუ რა ფერის ცხენზე ამხედრდა, რამდენი ხელმწიფე ჰყავდა ამა თუ იმ მეფეს.

 

ინგლისური კითხვარები რომ იყოს, უფრო არსებითი და დეტალური არგუმენტებით ვისაუბრებდი, მაგრამ რადგან სომხური ენა ყველაზე ახლოსაა ჩემს პროფესიასთან, გამოქვეყნებულია სომხური ენის კითხვარები, აქ შევჩერდეთ.

 

ნათლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს კითხვები ამოწმებს მასწავლებელს, როგორც ენათმეცნიერს და არა როგორც მასწავლებელს. ეროვნული აკადემიის ენათა აკადემიის თანამშრომლები ასეთი კითხვარებით რომ დამოწმებულიყვნენ, წინააღმდეგი არ ვიქნებოდით. 

ზოგადი განათლების ახალი სახელმწიფო სტანდარტები აყალიბებს რვა კომპეტენციას განათლების სამ საფეხურზე, რომლებიც დაფუძნებულია ენობრივ კომპეტენციაზე. სომხური ენის მასწავლებელი შეესაბამება მის წოდებას იმდენად, რამდენადაც მას შეუძლია განუვითაროს მოსწავლეთა ენობრივი უნარი, როგორც ეს წერია ზოგადი განათლების ახალ სახელმწიფო სტანდარტში.

 

ჩემი ღრმა რწმენით, სომხური ენის მასწავლებლის ნებაყოფლობითი ატესტაციის კითხვარები არ უნდა იყოს მრავალარჩევანი. კითხვები მოითხოვებოდა უფასო თხზულებებს, სადაც ნათლად იყო მითითებული და მასწავლებლის წიგნიერების დონე, საგნის სწავლების მეთოდის სწორი ცნებების ცოდნა, მათი დებულებების პრაქტიკული გამოყენება ყოველდღიურ მუშაობაში.

 

ვისურვებდი, რომ სომხური ენის მასწავლებლისადმი მიმართული კითხვები დაახლოებით ასეთი იყოს.

 

როგორ შეგიძლიათ მოსწავლის თვითგამოხატვის სტიმულირება დაწყებით საფეხურზე, ლაპარაკის, წერის და სიტყვასიტყვით თქმის სურვილი.

 

რა პედაგოგიურ, მეთოდურ ხრიკებს იყენებთ იმისათვის, რომ მოსწავლემ თავისუფლად ისაუბროს სომხურად მისთვის საინტერესო თემებზე, შეადგინოს შესაბამისი სიტყვა, შესაბამისი ზეპირ-წერილობითი მეტყველება პრობლემების, მათ შორის საჯარო გამოსვლის შესაბამისი?

რა საგანმანათლებლო აქტივობებს იყენებთ საშუალო განათლებაში, რათა განავითაროთ მოსწავლეთა ზეპირი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების გამოხატვის, ცნებებისა და ფაქტების ინტერპრეტაციაში?

რა საგანმანათლებლო აქტივობებს იყენებთ საშუალო განათლებაში, რათა განავითაროთ მოსწავლეთა წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, ცნებებისა და ფაქტების გამოხატვისას?

 

რამდენიმე კვირის წინ, ენის სახელმწიფო კომიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა პოსტი, რომელშიც ნათქვამია:

 

უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს სახელმწიფო ენის კომიტეტს, ჩვენს ენათმეცნიერებს ჯერ კიდევ ბევრი დავალიანება აქვთ ჩვენს სომხური ენის მასწავლებლებთან. მაგალითად, დროა სომხურს ჰქონდეს თავისი არსებითი სახელების ილუსტრირებული ლექსიკონი, როგორიცაა ოქსფორდ-დუდენის ფერწერული ლექსიკონი. ეს არის საგნობრივი სახელების ილუსტრირებული ლექსიკონი ათასობით ელემენტის სურათებით და მათი ინგლისური სახელებით. რა დიდი საჩუქარი იქნება ამ ლექსიკონის სომხური ვერსიის შექმნა ჩვენი სომხური ენის მასწავლებლებისთვის და ყველა მათთვის, ვისაც სურს იცოდეს სწორი სომხური სახელები სხვადასხვა საგნებისთვის. დროა ერთ წიგნში შევკრიბოთ სომხური ენის ლექსიკური, გრამატიკული (სინტაქსური) გამოყენების სირთულეები, როგორიცაა მაიკლ სვანის „პრაქტიკული ინგლისური გამოყენება“ თავისი 639 რთული შემთხვევით. მე ინგლისურის მასწავლებელი ვარ და ეს არის ჩემი სამაგიდო წიგნი. რატომ არ შეუძლიათ ჩვენს მშობლიურ მასწავლებლებს თავიანთი სამაგიდო წიგნი?

პირიქით, უნდათ დაადასტურონ და დაიჭირონ თავიანთი შეცდომები აბსურდული მრავალარჩევანი კითხვარებით. მხითარ სებასტაციმ 1723 წელს დაიწყო თავისი „ჰაიგაზური ენის ლექსიკონი“, არ ჰქონია სომხური ლექსიკონის შექმნისა და მხოლოდ ქაღალდისა და კალმის გამოყენების პრეცედენტი. 25 წლიანი შრომის შემდეგ მან შექმნა მე-18 საუკუნეში მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ლექსიკონი. მხითარ სებასტაციმ უფრო მეტი ფინანსური მხარდაჭერა ჰქონდა, ვიდრე ჩვენმა ენის კომიტეტმა, მეცნიერებათა აკადემიამ და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთად? ინფორმაციული ტექნოლოგიების ამ 21-ე საუკუნეში, გაცილებით ნაკლები ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რომ შევქმნათ ის, რაც ნამდვილად გვჭირდება ჩვენ და ჩვენს მშობლიურ ენის მასწავლებლებს, თითოეულ ჩვენგანს.  სომხური ენის მასწავლებლებს, უპირველეს ყოვლისა, ახალი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო მასალა და სახელმძღვანელოები სჭირდებათ და მათ, როგორც მასწავლებელს, უნდა შეამოწმონ თავიანთი ცოდნა და შესაძლებლობები.